News & Events

Home / News & Events

Find latest news from SUNI-SEA project

SUNI-SEA Stakeholder consultation workshop in Ninh Binh, Vietnam

SUNI-SEA Stakeholder consultation workshop in Ninh Binh, Vietnam

Hội thảo khởi động dự án SUNI-SEA tại Ninh Bình đã diễn ra thành công tốt đẹp và ghi nhận được nhiều ý kiến đóng góp có giá trị cho quá trình triển khai chương trình can thiệp trong thời gian tới. Trong giai đoạn tiếp theo, dự án sẽ tiến hành đánh giá ban đầu, hoàn thiện chiến lược...