News & Events

Home / News & Events

Find latest news from SUNI-SEA project

First training course on NCD management and prevention in Ninh Binh, Vietnam

First training course on NCD management and prevention in Ninh Binh, Vietnam

Từ ngày 12-15/1/2021, HelpAge International tại Việt Nam (HAI) đã tổ chức thành công lớp tập huân đầu tiên về Quản lý và Dự phòng bệnh không lây nhiễm đầu tiên tại Ninh Bình. Đây là hoạt động nằm trong khuôn khổ dự án Phát triển và Mở rộng Can thiệp Phòng chống Bệnh Không lây nhiễm tại Việt Nam (SUNI-SEA) do Liên minh Châu Âu tài trợ.

Hội thảo khởi động dự án SUNI-SEA tại Ninh Bình – Việt Nam

Hội thảo khởi động dự án SUNI-SEA tại Ninh Bình – Việt Nam

Hội thảo khởi động dự án SUNI-SEA tại Ninh Bình đã diễn ra thành công tốt đẹp và ghi nhận được nhiều ý kiến đóng góp có giá trị cho quá trình triển khai chương trình can thiệp trong thời gian tới. Trong giai đoạn tiếp theo, dự án sẽ tiến hành đánh giá ban đầu, hoàn thiện chiến lược...