News & Events

Home / News & Events

Find latest news from SUNI-SEA project

A gold medal for Prof Martin Rusnak

A gold medal for Prof Martin Rusnak

Professor Martin Rusnak, Department of Public Health of the Trnava University, SUNI-SEA ‘Work Package 3 (Global NCD Instruments)’ leader, was awarded a gold medal from the the Slovak Society of Epidemiology and ...

Tiếng nói từ cộng đồng: Bà Hoàng Thị Cúc

Tiếng nói từ cộng đồng: Bà Hoàng Thị Cúc

Bà Hoàng Thị Cúc (65 tuổi) Chủ nhiệm Câu lạc bộ Liên thế hệ Tự giúp nhau (CLB LTH TGN) Bình Hoà, Ninh Bình, Việt Nam. “Trước khi trở thành CLB LTH TGN vào tháng 06/2018, CLB Bình Hoà chúng tôi có tên là CLB Dưỡng sinh, với hoạt động chính là tổ chức các buổi tập thể dục dưỡng...

Tiếng nói từ cộng đồng: Ông Đinh Trọng Mai

Tiếng nói từ cộng đồng: Ông Đinh Trọng Mai

Ông Đinh Trọng Mai (71 tuổi) Chủ nhiệm Câu lạc bộ Liên thế hệ Tự giúp nhau (CLB LTH TGN) Giá Thượng, Ninh Bình, Việt Nam “Tôi thấy SUNI-SEA là Dự án rất ý nghĩa và đem lại nhiều lợi ích cho các thành viên CLB cũng như cộng đồng. Trước khi tham gia dự án SUNI-SEA, câu lạc bộ...

TĂNG THU NHẬP ĐỂ CÓ SỨC KHOẺ TỐT HƠN

TĂNG THU NHẬP ĐỂ CÓ SỨC KHOẺ TỐT HƠN

Trong các yếu tố xã hội tác động đến sức khỏe, thu nhập được coi là một trong những yếu tố quan trọng nhất. Nhìn chung, những người có hoàn cảnh kinh tế - xã hội khó khăn thường có nguy cơ sức khỏe kém hơn, tỷ lệ ốm đau, tàn tật, tử vong cao hơn và tuổi thọ ngắn hơn so với những người có hoàn cảnh thuận lợi hơn ...

SUNI-SEA webinar series at Trvana University

SUNI-SEA webinar series at Trvana University

Employees and students of the Faculty of Health Sciences and Social Work of the Trnava University, who participate in the international project SUNI-SEA (Scaling-up NCD Interventions in South-East Asia), ...