Ambitions

Home / Project / Ambitions

Mục tiêu của dự án SUNI-SEA

Mục tiêu đầu tiên của dự án SUNI-SEA là tích hợp phòng ngừa và chăm sóc, đồng thời tích hợp các can thiệp của cộng đồng và cơ sở y tế trong một chương trình toàn diện. Hầu hết các hoạt động phòng chống BKLN được mô tả trong tài liệu hiện nay chỉ tập trung vào một cấu phần, và do đó có tác động hạn chế. Mục tiêu của dự án là chỉ ra sự phối hợp giữa các phương pháp khác nhau sẽ cải thiện tình trạng sức khỏe: qua đó nhân rộng hiệu quả việc phòng ngừa BKLN trong cộng đồng, với sự hỗ trợ từ các cơ sở chăm sóc sức khỏe ban đầu; chuyển gửi những người có nguy cơ từ cộng đồng đến các cơ sở chăm sóc sức khỏe có thể được thực hiện; đồng thời đưa những người này từ các cơ sở y tế về cộng đồng để tiếp tục theo dõi và có các hành động phù hợp nhằm giảm yếu tố nguy cơ, cải thiện tình hình sức khỏe.

Mục tiêu thứ hai của dự án là tăng số lượng người được phát hiện mắc tăng huyết áp hoặc tiểu đường. Chỉ khoảng một phần ba số người có các yếu tố nguy cơ mắc các bệnh này đã được phát hiện ở Indonesia, Myanmar và Việt Nam. Có rất nhiều người không nắm bắt được nguy cơ của mình và chỉ tìm kiếm sự giúp đỡ khi các biến chứng đã xảy ra. Nâng cao nhận thức, phát hiện sớm các nguy cơ trong cộng đồng và tiếp cận điều trị kịp thời rất quan trọng để phát hiện nhiều người mắc bệnh hơn và giảm thiểu các can thiệp y tế chuyên sâu. Những phát minh như ứng dụng sức khỏe trên điện thoại di động hoặc tự quản lý tình trạng sức khỏe trong các nhóm tự giúp nhau có thể giúp đạt được mục tiêu này. Dự án cho thấy việc trao quyền cho mọi người ở cấp độ cộng đồng, đưa phòng chống BKLN vào phát triển kinh tế xã hội và giảm nghèo sẽ có tác động đến kết quả sức khỏe và tuổi thọ.

Mục tiêu thứ ba là đóng góp vào hệ thống các hướng dẫn và công cụ quốc tế. Liên minh SUNI-SEA cho rằng những bài học rút ra từ các nước đi trước như Indonesia, Myanmar và Việt Nam cũng có thể được áp dụng tại các nước châu Á cũng như các nước châu Âu khác. Thông qua việc trao đổi qua Liên minh BKLN toàn cầu (GACD) và các mạng lưới khác, Liên minh sẽ đóng góp vào các công trình nghiên cứu quốc tế về lĩnh vực này.