Chuyên mục: Articles

Home / Articles
NÓI CHUYỆN VỚI ĐIỀU PHỐI VIÊN DỰ ÁN SUNI-SEA
Bài viết

NÓI CHUYỆN VỚI ĐIỀU PHỐI VIÊN DỰ ÁN SUNI-SEA

Jaap Koot, điều phối viên dự án SUNI-SEA đã chia sẻ suy nghĩ của mình về mối liên hệ giữa BKLN và người cao tuổi, tại sao chúng ta cần có sự tham gia của cộng đồng trong can thiệp phòng chống BKLN và những gì chúng ta đã học được từ dự án nghiên cứu SUNI-SEA.