Hội thảo khởi động dự án SUNI-SEA tại Ninh Bình – Việt Nam

|
Hội thảo khởi động dự án SUNI-SEA tại Ninh Bình – Việt Nam

Hội thảo khởi động dự án SUNI-SEA tại Ninh Bình đã diễn ra thành công tốt đẹp và ghi nhận được nhiều ý kiến đóng góp có giá trị cho quá trình triển khai chương trình can thiệp trong thời gian tới. Trong giai đoạn tiếp theo, dự án sẽ tiến hành đánh giá ban đầu, hoàn thiện chiến lược can thiệp phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương và tiến tới triển khai các hoạt động can thiệp một cách khả thi và hiệu quả.

 

Dựa trên kết quả của nghiên cứu hồi cứu và đánh giá thực trạng, nhóm dự án SUNI-SEA tại Việt Nam đã xây dựng khung can thiệp với mục tiêu tăng cường dự phòng và kiểm soát bệnh không lây nhiễm (BKLN) tại cộng đồng. Theo khung can thiệp này, dự án sẽ tập trung vào nâng cao năng lực cung ứng dịch vụ của các cơ sở y tế tuyến cơ sở đồng thời thúc đẩy sự hợp tác và phối hợp với các tổ chức hội cộng đồng trong triển khai các hoạt động dự phòng và quản lý bệnh tăng huyết áp và đái tháo đường tại cộng đồng. Dự án sẽ triển khai các hoạt động tăng cường nhận thức và sự tham gia của cộng đồng trong dự phòng, theo dõi, tự quản lý bệnh mạn tính thông qua mạng lưới câu lạc bộ Liên thế hệ tự giúp nhau (CLB LTHTGN) do tổ chức Hỗ trợ người cao tuổi Quốc tế tại Việt Nam hỗ trợ thành lập. Thêm vào đó, dự án cũng tăng cường vai trò chỉ đạo và giám sát của chính quyền và các nhà quản lý y tế đối với việc triển khai các hoạt động phòng chống BKLN tại địa phương.

Khung can thiệp của dự án SUNI-SEA tại Việt Nam

Ngày 12/10/2020, ba đơn vị thực hiện dự án SUNI SEA tại Việt Nam, gồm có Viện Chiến lược và Chính sách Y tế, Tổ chức HAIV và Trường đại học Y Dược Thái Nguyên, đã đồng tổ chức hội thảo khởi động và tham vấn ý kiến các bên liên quan tại tỉnh Ninh Bình, một trong hai tỉnh can thiệp của dự án. Mục tiêu của Hội thảo gồm:

  • Giới thiệu các nội dung và hoạt động can thiệp dự kiến để nâng cao hiệu quả trong triển khai hoạt động phòng chống BKLN tại tỉnh Ninh Bình.
  • Xin ý kiến của các bên liên quan về các nội dung và kế hoạch triển khai các hoạt động can thiệp dự kiến.

Hội thảo có sự tham gia của các cấp chính quyền và ngành y tế tại địa phương như Ủy ban nhân dân, Sở Y tế, Trung tâm Y tế huyện, Trạm Y tế xã trên địa bàn, các tổ chức dân sự xã hội như Hội người cao tuổi, Hội nông dân, Hội phụ nữ; và đại diện CLB LTHTGN tại Ninh Bình.

Tại hội thảo, các đại biểu đánh giá cao tính khả thi và phù hợp của các hoạt động can thiệp đồng thời thể hiện sự ủng hộ và cam kết trong tham gia phối hợp triển khai các hoạt động của dự án. Bên cạnh đó, các đại biểu cũng đưa ra một số thách thức nổi bật trong dự phòng và quản lý điều trị bệnh tăng huyết áp và đái tháo đường tại địa phương như tình trạng thiếu thuốc, trang thiết bị tại tuyến YTCS; sự hạn chế về kiến thức liên quan đến dự phòng và quản lý bệnh của người dân; sự kết nối chưa chặt chẽ giữa cơ sở y tế và cộng đồng. Từ đó, đại diện các bên liên quan đã đề xuất một số nội dung can thiệp cần ưu tiên trong khuôn khổ của dự án, bao gồm: truyền thông giáo dục sức khỏe, tập huấn nâng cao năng lực cho cán bộ y tế và thành viên CLB LTHTGN, đẩy mạnh hoạt động sàng lọc phát hiện bệnh sớm và tăng cường sự tham gia của chính quyền địa phương các cấp.