Events for July 2024

TĂNG THU NHẬP ĐỂ CÓ SỨC KHOẺ TỐT HƠN
Post

TĂNG THU NHẬP ĐỂ CÓ SỨC KHOẺ TỐT HƠN

Trong các yếu tố xã hội tác động đến sức khỏe, thu nhập được coi là một trong những yếu tố quan trọng nhất. Nhìn chung, những người có hoàn cảnh kinh tế - xã hội khó khăn thường có nguy cơ sức khỏe kém hơn, tỷ lệ ốm đau, tàn tật, tử vong cao hơn và tuổi thọ ngắn hơn so với những người có hoàn cảnh thuận lợi hơn ...