မြန်မာ၊ ဗီယက်နမ်နှင့် အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံတို့တွင် သွေးတိုးနှင့်ဆီးချိုရောဂါကာကွယ်ထိန်းချုပ်ရေးကို မြှင့်တင်ခြင်း

|
မြန်မာ၊ ဗီယက်နမ်နှင့် အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံတို့တွင် သွေးတိုးနှင့်ဆီးချိုရောဂါကာကွယ်ထိန်းချုပ်ရေးကို မြှင့်တင်ခြင်း

နောက်ကြောင်းပြန်အဆင့်မှ သင်ခန်းစာများ

အင်ဒိုနီးရှား၊ မြန်မာနှင့် ဗီယက်နမ်နိုင်ငံတို့တွင် မကူးစက်ရောဂါများကို လျှော့ချရန် အစိုးရမှ မူဝါဒများချမှတ်ပြီးဖြစ်ပါတယ်။ နိုင်ငံသုံးနိုင်ငံစလုံးတွင် လမ်းညွှန်ချက်များရေးဆွဲပြီး မကူးစက်ရောဂါအစီအစဉ်များလုပ်ဆောင်နေပြီးဖြစ်ပါတယ်။ သို့ရာတွင် ယင်းအစီအစဉ်များမှာ လူဉီးရေအလုံအလောက်ထံရောက်ရှိခြင်းမရှိပေ(အထူးသဖြင့် အမျိုးသားများနဲ့ လူငယ်များ)။ အရည်အသွေးမှာ ကောင်းမွန်မှုမရှိသေးဘဲ ရပ်ရွာအဆင့်  နှင့် ပဏာမကျန်းမာရေးစော င့်ရှောက်မှုအဆင့်တွင် ဝန်ဆောင်မှုများပေးသူများမှာ လုံလောက်သည့် ယှဉ်ပြိုင်မှုများလည်းမရှိပါ။  ပဏာမကျန်းရေးစောင့်ရှောက်မှုပေးသူများနှင့် ရပ်ရွာအကြား ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုများမှာလည်း လုံလောက်မှုမရှိသေးပေ။

အင်ဒိုနီးရှား၊ မြန်မာနိုင်ငံနှင့် ဗီယက်နမ်နိုင်ငံတို့တွင် အစိုးရများမှ မကူးစက်ရောဂါများလျှော့ချသွားရန် ကတိကဝတ်ပြုထားသော်လည်း လက်တွေ့တွင် ကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းများမလုံလောက်ခြင်း၊ ဆေးဝါးများမပံ့ပိုးထားခြင်းတို့ဖြင့် အရင်းအမြစ်များလုံလောက်မှုမရှိပေ။

အဆိုပါသုံးနိုင်ငံစလုံးတွင် သုတေသနများ ပြုလုပ်ခဲ့ပြီးဖြစ်သော်လည်း အကျိုးရှိမှုနှင့် ကုန်ကျစရိတ်သက်သာသော ထိရောက်မှုမှာ လုံလောက်မှုမရှိသေးသည်ကိုတွေ့ရသည်။

 

SUNI-SEA လုပ်ငန်းများ၏ ရည်ရွယ်ချက်

SUNI-SEA လုပ်ငန်းများ၏ ရည်ရွယ်ချက်မှာ

 • အဝလွန်ခြင်း၊ သွေးတိုး(သို့) ဆေးလိပ်သောက်ခြင်းကဲ့သို့ မကူးစက်ရောဂါဖြစ်ပွားရတဲ့အကြောင်းအရင်းများကိုလူအများသိရှိနားလည်လာစေခြင်း ( သက်မှတ်ဧရိယာတွင်း လူဉီးရေ ၉၀ ရာခိုင်နှုန်းခန့်ကို ရောဂါရှာဖွေစစ်ဆေးပေးနိုင်ရေး)
 • အစောဆုံးအဆင့်တွင် ရောဂါသေချာရှာဖွေစစ်ဆေးမှုကို လူအများအပြား မှရရှိခြင်း ( ရောဂါရှာဖွေစစ်ဆေးမှုအတွင်း ရောဂါဖြစ်ပွားနိုင်ခြေမြင့်မားသူ ၉၀ ရာခိုင်နှုန်းအား ဆေးရုံဆေးခန်းများသို့ လွဲပြောင်းပေးနိုင်ရေး)
 • လူအများအပြားအနေဖြင့် ၎င်းတို့၏ ရောဂါများအတွက် ဆေးကုသမှု သေချာစွာခံယူနိုင်ခြင်း ။ ( သွေးတိုး(သို့) ဆီးချိုရောဂါရှိသည့် လူ ၉၀ ရာခိုင်နှုန်းအား ဆေးကုသမှုခံယူစေနိုင်ရေး ( လူနေမှုပုံစံအကြံဥာဏ်ပေးခြင်းများအပါအဝင်)

SUNI-SEA မှ အဓိက လုပ်ဆောင်မည့် အရာများမှာ

 1. ဝန်ဆောင်မှုများ ပိုမိုပေးအပ်ခြင်း ။ ISHC ၊ ISHG ကဲ့သို့ လူမှုအကျိုးပြုအဖွဲ့များတွင် ကျန်းမာရေးအစီအစဉ်များ တိုးမြှင့်ထည့်သွင်းခြင်း၊ ပဏာမကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုများတွင် ရောဂါရှာဖွေရေးနှင့် ကုသရန်အခွင့်အလမ်းပိုများသည့် မကူးစက်ရောဂါဆေးခန်းများထည့်သွင်းခြင်း
 2. လူအများထံ ပိုမိုရောက်ရှိခြင်း။ ရောဂါစစ်ဆေးမှုနှင့် ကျန်းမာရေးမြှင့်တင်ရေးအစီအစဉ်များတွင် အမျိုးသားနှင့် လူငယ်များအား ပိုမိုပါဝင်လာစေခြင်း
 3. ဝန်ဆောင်မှုများ၏ အရည်အသွေးကို မြှင့်တင်ခြင်း။ ရပ်ရွာအခြေပြုအစီအစဉ်များတစ်ဖြစ်လဲ ပဏာမကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုများတွင် ဝန်ဆောင်မှုများ၏ စွမ်းရည်ကို မြှင့်တင်ပေးခြင်း( ကျန်းမာရေးအသိပညာပေးခြင်းမှ လက်တွေ့ပြုစုစောင့်ရှောက်မှုပေးခြင်းအထိ)

 

ရပ်ရွာအတွင်းရှိ လုပ်ငန်းများ 

ရပ်ရွာအတွင်း  SUNI-SEA လုပ်ငန်းများ၏ သက်ရောက်မှုမှာ (  ၉၀-၉၀-၉၀ ပန်းတိုင်နှင့် စပ်လျဉ်း၍)

 • အသိညာပေးခြင်းနှင့် ရောဂါဖြစ်ပွားရခြင်းအကြောင်းအရင်းများကို လျော့ချခြင်း ( ရောဂါရှာဖွေစစ်ဆေးခြင်းနှင့် ကျန်းမာရေးအသိပညာမြှင့်တင်ပေးခြင်းတို့မှ တဆင့် )
 • ဆေးကုသမှုကို မြှင့်တင်ခြင်း( လူမှုနေဘဝပုံစံများ၊ ဆေးကုသမှုခံယူမှုအတွက် သက်တူရွယ်တူများ၏ ပံ့ပိုးမှု)

ရပ်ရွာအဖွဲ့အဝင်များအတွက် SUNI-SEA လုပ်ငန်းများ၏ ရလဒ်များမှာ

 • လူတစ်ဉီးချင်းစီ၏ အမူအကျင့်များကို ပြောင်းလဲခြင်း( ပိုမိုကောင်းမွန်သော တားဆီးမှု၊ ကျန်းမာရေးအသိပညာပေးမှု၊ ပိုမိုရောဂါရှာဖွေစစ်ဆေးမှုနှင့် ဆေးကုသမှုကို ပိုမိုကောင်းမွန်စွာလိုက်နာမှု)
 • အဖွဲ့များတွင် သက်တူရွယ်တူချင်း ပံ့ပိုးမှု ( မြန်မာနှင့် ဗီယက်နမ်နိုင်ငံတို့တွင် ISHGs နှင့် ISHCs အဖွဲ့များကြား အပြန်အလှန်ပံ့ပိုးမှု၊ အင်ဒီုနီးရှားနိုင်ငံတွင် အထူးပိုမိုပံ့ပိုပေးသည့် Posbindu အဖွဲ့များ)
 • အကူအညီတောင်းရန် မလွယ်ကူသည့် ထိခိုက်လွယ်သူများကို ပိုမိုပံ့ပိုးပေခြင်း

လေ့ကျင့်သင်ကြားပေးထားသောသောစေတနာ့ဝန်ထမ်းများ (ISHCs နှင့် ISHGs (သို့) Posbindu အဖွဲ့) မှ လုပ်ဆောင်သည့် SUNI-SEA ၏ အလယ်အလတ်ရလဒ်များမှာ

 • ရပ်ရွာအဖွဲ့အဝင်များကို စိတ်ဓာတ်မြှင့်တင်ပေးခြင်းနှင့် ကျန်းမာရေးအသိပညာမြှင့်တင်ပေးခြင်း
 • သွေးတိုးရောဂါနှင့် ဆီးချိုရောဂါများ ရှာဖွေစစ်ဆေးပေးခြင်း
 • ရောဂါလက္ခဏာရှိပါက ဆေးရုံ/ဆေးခန်းများသို့ လမ်းညွှန်ပေးခြင်း
 • ရောဂါဖြစ်ပွားရတဲ့အကြောင်းအရင်း၊ ရောဂါရှာဖွေစစ်ဆေးမှုရလဒ်အစရှိသည့် လုပ်ငန်းများကို စောင့်ကြည့်ခြင်း

ရပ်ရွာအတွင်း SUNI-SEA ၏ ကနဉီးလုပ်ငန်းများမှာ

 • ရောဂါရှာဖွေရေး အစီအစဉ်များကိုရေးဆွဲခြင်း
 • စေတနာ့ ၀န်ထမ်းများအတွက်ကျန်းမာရေးအသိပညာပေးခြင်းနှင့် ရောဂါစစ်ဆေးမှုအပိုင်းတွင် လေ့ကျင့်သင်ကြားမှုအပိုင်းများကို ပုံဖော်ရေးဆွဲခြင်းနှင့် တိုးတက်အောင်ပြုလုပ်ခြင်း
 • စေတနာ့ဝန်ထမ်းများအတွက် စောင့်ကြည့်ရေးစနစ်များကို ရေးဆွဲခြင်း

ပဏာမကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုဝန်ဆောင်မှုများ၏ လုပ်ငန်းများ

ပဏာမကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုဝန်ဆောင်မှုများတွင် SUNI-SEA လုပ်ငန်းများ၏ သက်ရောက်မှုမှာ ( ၉၀-၉၀-၉၀ ရည်မှန်းချက်နှင့်စပ်လျဉ်း၍)

 • ရောဂါရှာဖွေစစ်ဆေးမှုမှတဆင့် အသိပညာမြှင့်တင်ခြင်း
 • သွေးတိုးနှင့် ဆီးချိုရောဂါစစ်ဆေးမှုကို တိုးတက်လာစေခြင်း ( ဆေးရုံ/ဆေးခန်းများကို လမ်းညွှန်မှုများမှ တဆင့် နောက်ထပ်ပြုစုစောင့်ရှောက်မှုအဆင့်ကို တက်လှမ်းခြင်း)
 • ကုသမှုများကို အဆင့်မြှင့်တင်ခြင်း ( ဆေးဝါးများနှင့် ပုံမှန်ရောဂါစစ်ဆေးခြင်းတို့မှ တဆင့်)

SUNI-SEA လုပ်ငန်းများ ၏ ရလဒ်များသည် လူနာများ၏ စိတ်ကျေနပ်မှုနှင့် ရပ်ရွာတွင်းရှိ ကျန်းမာရေးလုပ်ငန်းများ၏ ပူးပေါင်းမှုကြောင့် တိုးတက်လာြခင်းဖြစ်သည်။

SUNI-SEA ၏ ချက်ချင်းရလဒ်များသည် ပဏာမကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုဝန်ဆောင်မှုများမှ ဝန်ထမ်းများနှင့်  ISHCs ၊ ISHGs သို့မဟုတ် Posbindu အဖွဲ့များ၏ လုပ်ဆောင်မှု ကြောင့်သာဖြစ်ပါလိမ့်မည်။

 • အလိုအလျောက်လာသူ၊ သို့မဟုတ်ရပ်ရွာကျန်းမာရေးအစီအစဉ်မှ လမ်းညွန်ပေးသူများကို ကိုရောဂါစစ်ဆေးပေးခြင်း
 • ပြည်တွင်း စံနှုန်းများဖြင့် ဆေးကုသမှု ( သို့မဟုတ်) စနစ်အတွင်း ပိုမိုမြင့်မားသည့်အဆင့်ကို လွဲပြောင်းခြင်း)
 • ကျန်းမာရေးဝန်ဆောင်မှုများရှိ မကူးစက်ရောဂါကာကွယ်တားဆီးရေးလုပ်ငန်းများအားလုံးကို စောင့်ကြည့်ခြင်း
 • ရပ်ရွာလုပ်ငန်းများ၏ အရည်အသွေးကိုထိန်းချုပ်ရန်နှင့် လမ်းညွှန်မှုပေးရန်အတွက် စေတနာ့ဝန်ထမ်းများနှင့် အပြန်အလှန်ဆက်သွယ်ခြင်း
 • လူမှုနေပုံစံလုပ်ငန်းများအတွက် ရပ်ရွာအဖွဲ့များကို ရည်ံညွှန်းခြင်း

ပဏာမကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုဝန်ဆောင်မှုများအတွင်း SUNI-SEA ရဲ့ ကနဉီးလုပ်ငန်းများမှာ

 • လမ်းညွှန်ချက်များနှင့် စံသက်မှတ်ထားသည့် လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများကိုပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်း
 • ရောဂါရှာဖွေခြင်းနှင့်ကုသခြင်းဆိုင်ရာလေ့ကျင့်ရေးအပိုင်းများကိုဒီဇိုင်းဆွဲခြင်းနှင့်တိုးတက်အောင်ပြုလုပ်ခြင်း
 • ပဏာမကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုဝန်ဆောင်မှုများအတွက် စောင့်ကြည့်ရေးစနစ်များကို ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်း