Global NCD instruments

Home / Project / Global NCD instruments

အရှိန်မြှင့်တင်ရေးအတွက် ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ လမ်းညွှန်ချက်များ နှင့် နည်းလမ်းများ

ဆောင်ချက်များကို ဆောင်ရွက်မည့် လူမှုအဖွဲ့အစည်းများနှင့် ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုဝန် ဆောင်မှုရေးရာထဲမှ ကျွမ်းကျင်သူတို့အတွက် စွမ်းဆောင်ရည်တည်ဆောက်မှုများအား ပံ့ပိုးပေးရန်အတွက်ဖြစ်သည်။  ယင်းလုပ်ငန်းစဉ်သည် လက်တွေ့လမ်းညွှန်ချက်များနှင့် နိုင်ငံတကာအသိအမှတ်ပြုအကောင်းမွန်ဆုံး အလေ့အထများကို အခြေပြုပြီး ရှိနှင့်ပြီးသားလေ့ကျင့်ရေးသင်ခန်းစာများ၊လက်တွေ့လမ်းညွှန်ချက် များနှင့် ချိတ်ဆက်ညှိနှိုင်းပညာရေးလှုပ်ရှားမှုများအား တန်ဖိုးဖြတ်သုတေသနလုပ်သွားမည်ဖြစ်သည်။

လေ့လာမှု၏ ပထဝီဧရိယာတို့အတွက် သင့်တော်ပြီးရရှိနိုင်သည့် အချက်အလက်များအား စုဆောင်း ကောက်ယူရန် ခြေလှမ်းများစွာလှမ်းနိုင်ရေးအတွက်လည်း ကျွန်ုပ်တို့ဘက်မှ လုပ်ဆောင်သွားမည် ဖြစ်သည်။  လမ်းညွှန်ချက်များပါဝင်သော ယခုအချက်အလက်များအား နိုင်ငံတကာအသိအမှတ်ပြုစံများနှင့် နှိုင်းယှဉ်မှုများ ပြုလုပ်သွားမည်ဖြစ်သည်။  ပညာရှင်တို့၏ သုံးသပ်မှုတို့က လမ်းညွှန်ချက်များအား လေ့လာချင့်တွက်မှုနှင့် နောက်ဆက်တွဲ အန္တရာယ်ဖြစ်နိုင်ခြေများအားစုစည်းမှုအတွက် အသိပေးမှုများ ဖြစ်လာမည်ဖြစ်သည်။

လုပ်ငန်းစဉ်အတွင်း ကျွန်ုပ်တို့သည် ဒေသတွင်းမှ သီးသန့်ကိစ္စရပ်များအပေါ် ဆက်၍ အာရုံထားရန် ရည်ရွယ်ထားပြီး ဥပမာအားဖြင့် ကျန်းမာရေးပြဿနာများအား စစ်ဆေးသိရှိနိုင်ရန်လိုအပ်သော ပစ္စည်းကိရိယာတို့ကို အသုံးပြုနိုင်မှုနှင့် ထိန်းသိမ်းမှုဆိုင်ရာ စိန်ခေါ်မှုများအား ဆိုလိုခြင်းဖြစ်သည်။

လုပ်ငန်းစဉ် ၃ သည် အောက်ပါနည်းလမ်းများဖြင့် ကမ္ဘာတစ်ဝန်းမှ သွေးတိုးနှင့် ဆီးချိုရောဂါ ကာကွယ်ထိန်းချုပ်မှုလုပ်ငန်းစဉ်အား အရှိန်မြှင့်တင်ရေးအတွက် အသုံးပြုမည့် လမ်းညွှန်ချက်များ၊ ကိရိယာများအား မွမ်းမံ၊ စမ်းသပ်ရန် ရည်ရွယ်ထားသည်။

 • ကျယ်ပြန့်သည့် လူ့အဖွဲ့အစည်းအခြေပြုနှင့် ပဏာမကျန်းမာရေးအဆောက်အအုံအခြေပြုပရိုဂရမ်များ ၏ အရှိန်မြှင့်တင်ရေး ရေရှည်တည်တံ့ရေးနှင့်စပ်လျဉ်းသည့် အရေးပါသည့် အောင်မြင်ရေးဆိုင်ရာအချက်များ အား ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်း (မိုက်ခရိုအဆင့်)
 • ကမ္ဘာတစ်ဝန်းမှ ထိန်းချုပ်ရေးနှင့် ကာကွယ်ရေးပရိုဂရမ်တို့ကြားမှ အသင့်တော်ဆုံးပေါင်းစပ်မှုတစ်ခု နှင့်အတူ မကူးစက်နိုင်သည့် ရောဂါတို့အတွက် ပိုမိုကျယ်ပြန့်သော လုပ်ဆောင်ချက်တို့အား ပိုမိုကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့်အကောင်အထည်ဖော်ရေးအတွက် အင်ဒိုနီးရှား၊ မြန်မာနှင့် ဗီယက်နမ်တို့မှ ရရှိသည့် သင်ခန်းစာများအား မျှဝေခြင်း။ (မီဆို အဆင့်)
 • ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ အရှိန်မြှင့်တင်ရေးနှင့် အကဲဖြတ်ရေး လုပ်ငန်းဆောင်တာများ( ယင်းတို့ကို နိုင်ငံတကာအေဂျင်စီများမှာတစ်ဆင့် ရရှိနိုင်မည်ဖြစ်သည်) အား ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်းနှင့် ပြုပြင်မွမ်းမံခြင်း (မက်ခရိုအဆင့်)

ကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးအဖွဲ့၏ မကူးစက်နိုင်သောရောဂါ ဆိုင်ရာ လုပ်ဆောင်ချက်ကျင့်ဝတ်များ အစရှိသော အမျိုးသားနှင့် နိုင်ငံတကာသက်သေတို့အား အခြေခံပြီး အင်ဒိုနီးရှား၊ မြန်မာနှင့် ဗီယက်နမ်နိုင်ငံတို့တွင် သွေးတိုးနှင့် ဆီးချိုရောဂါ ကာကွယ်ထိန်းချုပ်ရေးအတွက် လမ်းညွှန်ချက်များ၊ လက်စွဲစာစောင်များ၊ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများကို တည်ဆောက်ကြခြင်းဖြစ်သည်။  ပထမဆုံးအနေနှင့် သက်သေအခြေပြုဆေးဝါး၏ အမြင့်ဆုံးအဆင့်များအား မည်သည့်အတိုင်းအတာ၌ ၎င်းတို့ဘက်က ပြည့်မှီမည်ကို ကျွန်ုပ်တို့ဘက်မှ တိုင်းတာမည်ဖြစ်သည်။ ယင်းနောက် ကျွန်ုပ်တို့ဘက်မှ ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ တရားဝင်အချက်အလက်များအား ပြီးစီးအောင်ဆောင်ရွက်ပေးခြင်း၊ ကျန်းမာရေး ဝန်ထမ်းများအား လေ့ကျင့်ပေးခြင်းနှင့် အဆိုပါသင်တန်းများ၏သက်ရောက်မှုအား တိုင်းတာခြင်း တို့ကိုလည်း လုပ်ဆောင်သွားမည်ဖြစ်သည်။ ယခုဗဟုသုတအသိပညာများကို နိုင်ငံတကာ လုပ်ဆောင်ချက်များထဲ၌ ပူးပေါင်းဖြည့်သွင်းသွားမည်ဖြစ်သည်။ အချုပ်အားဖြင့် ကျွန်ုပ်တို့သည် ဆီလျော်အောင် ပြင်ဆင်ထားသော လမ်းညွှန်ချက်များအား အခြေပြုပြီး မူဝါဒများ၊ စည်းမျဉ်းများကို တည်ဆောက်ပြုပြင်သွားမည်ဖြစ်သည်။  လေ့လာမှုအတွင်း အပိုဒ်အလိုက် အထူးလုပ်ဆောင်ချက် တာဝန်များမှာ အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်သည်။

အပိုဒ် က။ နောက်ကြောင်းပြန်လေ့လာမှု – ပြည်တွင်းလေ့လာဆန်းစစ်မှုများ၊ သင်ထောက်ကူ ပစ္စည်းများအပေါ် ချင့်ချိန်ဆုံးဖြတ်ခြင်း နှင့် အထောက်အထားအခြေပြုဆေးဝါးတို့နှင့် ပတ်သက်သည့် ပူးပေါင်းလိုက်နာမှုများ။  

မိုက်ခရိုအဆင့် ( အသေးစား) 

 • ယခုလေ့လာမှုသည် ရွေးချယ်ထားသော ပထဝီဧရိယာများထဲမှ ပဏာမ ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက် မှုဝန်ဆောင်မှုများနှင့် ရပ်ရွာခြေပြုဆေးခန်းများကို ပစ်မှတ်ထားသွားမည်ဖြစ်သည်။ ပထမဆုံးခြေလှမ်းတွင် လက်ရှိလုပ်ဆောင်မှုများနှင့် နိုင်ငံတကာအသိအမှတ်ပြုသော သက်သေအခြေပြုဆေးဝါးများနှင့် ပတ်သက်၍ မည်မျှအတိုင်းအတာအထိ လက်လှမ်းမှီခြင်းနှင့် ပတ်သက်၍ မြေပုံရေးဆွဲရေးဖြစ်သည်။ စီမံအုပ်ချုပ်ရေးနှင့် ဆိုင်သော အပိုင်းကိုလည်း လေ့လာသွားမည်ဖြစ်သည်။ နောက်ခံအကြောင်းအရာနှင့် ပတ်သက်သည့် ပစ္စည်းများ ထားသိုရာ နေရာတစ်ခုကိုလည်း တည်ထောင်သွားမည်ဖြစ်ပြီး ယင်းကို အဆင့်အားလုံးမှ လက်လှမ်းမီစေရန် လုပ်ဆောင် သွားမည်ဖြစ်သည်။

မီဆိုအဆင့် (အလယ်အလတ်တန်းစား) 

 • ကျန်းမာရေးဌာနများသို့ ညွှန်ပြလွှဲပြောင်းမှုတို့နှင့် ပတ်သက်သည့် လုပ်ဆောင်မှုများ၊ စည်းမျဉ်းများအား နိုင်ငံတကာစံနှုန်း၊လမ်းညွှန်ချက်များနှင့် ဆက်စပ်ပြီး တန်ဖိုးဖြတ်မှုများလုပ်ဆောင်သွားမည်ဖြစ်သည်။
 • လူနာဝင်ရောက်မှု အပေါ် ဒေသခံအာဏာပိုင်များ၏ စီမံခန့်ခွဲမှုအခန်းကဏ္ဍများအား လေ့လာသွားမည်ဖြစ်ပြီး လစ်ဟာမှုများကိုလည်း ဖော်ထုတ်သွားမည်ဖြစ်သည်။

မက်ခရိုအဆင့် (အကြီးအကျယ်) 

 • ကျန်းမာရေးဆိုင်ရာ မူဝါဒများအားလုံး လိုက်နာလုပ်ဆောင်ခြင်းရှိမရှိ အတည်ပြုရန်၊ မကူးစက်နိုင်သော ရောဂါဖြစ်ပွားမှုဆိုင်ရာ နယ်ပယ်အတွင်းမှ အထောက်အထားအခြေပြု ကျန်းမာရေးမူဝါဒများနှင့် သက်သေအခြေပြုချဉ်းကပ်မှုများအား အကောင်အထည်ဖော်နိုင်ရေး အတိုင်းအတာတို့ကို သိရှိ လက်လှမ်းမီစေရန် အမျိုးသားကျန်းမာရေးမူဝါဒများကို လေ့လာသွားမည်ဖြစ်သည်။

အပိုဒ် ခ။ ပြင်ဆင်ညှိနှိုင်းရေးအပိုဒ် – ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ နည်းလမ်းများကို လက်တွေ့အကောင်အထည်ဖော်ခြင်း  

မိုက်ခရို အဆင့် (အသေးစား) 

 • လိုက်ဖက်ညီအောင်ပြောင်းလဲမှုနှင့်အတူ လေ့လာမှုကို ဆက်လက်ဆောင်ရွက်သွားမည်ဖြစ်ပြီး နောက်ပိုင်းတွင် သက်သေအခြေပြုဆောင်ရွက်စရာများကိုလည်း အကောင်အထည်ဖော်သွားမည်ဖြစ်သည်။

မီဆိုအဆင့် (အလယ်အလတ်) 

 • နည်းလမ်းတကျမဟုတ်သော ပုံစံများကြား၌ ဆက်စပ်မှုတစ်ခု ဖန်တီးရေးအတွက် ယင်းနှစ်ခုကြားတွင် ပူးပေါင်းရန် သက်သေအခြေပြု လုပ်ဆောင်စရာများအား အကောင်အထည်ဖော်ခြင်းနှင့် လိုက်ဖက်ညီအောင်လုပ်ဆောင်ခြင်း။

မက်ခရိုအဆင့် (အကြီးအကျယ်) 

 • o လမ်းညွှန်ချက်များအား လိုက်ဖက်ညီအောင် ပြုပြင်ပြောင်းလဲခြင်းနှင့် အခြားသော သက်သေအခြေပြု အဆင့်မြင့် လုပ်ဆောင်စရာများအား ဆွေးနွေးပြီး အမျိုးသားအဆင့်ဖြင့် အကောင်အထည်ဖော်သွား မည်ဖြစ်ပြီး ယင်းထဲတွင် အစိုးရအဖွဲ့အစည်းများနှင့်အတူ ဆေးဘက်နှင့် သူနာပြုဆိုင်ရာ အဖွဲ့အစည်း သို့မဟုတ် အခြားအဆင့်အတူ အဖွဲ့ အစရှိသော အစိုးရမဟုတ်သည့်အဖွဲ့များပါဝင်မည်ဖြစ်သည်။ မူဝါဒဆိုင်ရာအချက်အလက်များကိုလည်း မူကြမ်းရေးဆွဲမည်ဖြစ်သည်။

အပိုဒ် ဂ။ ရှေ့ဆက်လေ့လာမှု- ကိုက်ညီအောင်ပြုပြင်ထားသော လမ်းညွှန်ချက်များ အကောင်အထည်ဖော်ခြင်းအား ပံ့ပိုးပေးသည့်အနေနှင့် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဆိုင်ရာနည်းလမ်းများကို အားပေးမြှင့်တင်ခြင်း  

 • နိုင်ငံတကာစံနှုန်းများကို အသုံးပြုလာချိန်တွင် ကျန်းမာရေးဝန်ဆောင်မှုများထဲမှ ဒေသတွင်း စီမံအုပ်ချုပ်မှုများ၏ အရည်အသွေးကိစ္စတို့အား ဖြေရှင်းရာတွင် အဆင့်အားလုံး၌ ထိရောက်မှုရှိမှု ကို အကဲဖြတ်မည်ဖြစ်သည်။ အချက်အလက်သိုလှောင်ထားသော စာကြည့်တိုက်တစ်ခုအား လက်လှမ်းမီစေရေးနှင့်အတူ Learning Management System ကို အသုံးပြုထားသော အဝေးသင်နည်းလမ်းများ ကို အဓိကထားမည်ဖြစ်သည်။ မိုက်ခရိုအဆင့်တွင် လေ့ကျင့်သင်တန်းပေးမှုများနှင့် အခြားသောပညာရေးလှုပ်ရှားမှုများကို အကောင်အထည်ဖော်သွားမည်ဖြစ်သည်။

အပိုဒ် ဃ။ မူဝါဒများအတွက် သင်ခန်းစာများ ရေးဆွဲခြင်း 

 • နောက်ဆုံးအဆင့် လမ်းညွှန်ချက်များ၊ နည်းလမ်းများ၊ လုပ်ဆောင်စရာအချက်များကို ရေးဆွဲသွားမည် ဖြစ်ပြီး ရှိပြီးသား နိုင်ငံတကာအသိအမှတ်ပြု အမြင့်ဆုံးနည်းလမ်းများနှင့် နှိုင်းယှဉ်ကာ မျှဝေသွားမည်ဖြစ်သည်။ သင်ကြားရေးစီမံခန့်ခွဲမှုစနစ် ဖြစ်သော Learning Management System ကိုလည်း နိုင်ငံတကာတွင် ရရှိသုံးစွဲနိုင်အောင်လည်း ပြုလုပ်ပေးသွားမည်ဖြစ်သည်။

Work package leader:
Prof. Martin Rusnák
Faculty of Health Care and Social Work, Trnava University
Email: rusnakm@truni.sk