Effectiveness

Home / Project / Effectiveness

သွေးတိုးနှင့် ဆီးချိုရောဂါအား ကာကွယ်ရေးနှင့် ထိန်းချုပ်ရေး လုပ်ဆောင်ချက်များအား အရှိန်မြှင့်တင်ခြင်း၏ ထိရောက်မှု

ယခုလုပ်ငန်းသည် စီမံကိန်းရှိရာ နိုင်ငံသုံးနိုင်ငံမှ ဆီးချိုနှင့်သွေးတိုးရောဂါ ကာကွယ်ထိန်းချုပ်ရေး ဗျူဟာများအား အဆင့်မြှင့်တင်ရေးနှင့် အ ေထာက်အထားအခြေပြုလုပ်ဆောင်ချက်များအား ခွဲခြားဖော်ထုတ်သွားမည်ဖြစ်သည်။  တန်းတူညီမျှဖြစ်ရေး၊ လိင်၊ လူဉီးရေဆိုင်ရာ ထိရှလွယ်မှု၊ ပြုလုပ်နိုင်မှု၊ မကူးစက်နိုင်သည့်ရောဂါဆိုင်ရာ ထိရောက်သောဝန်ဆောင်မှုများနှင့် လုံခြုံမှုတို့အား အကြောင်းခံသည့် အချက်အလက်တို့အား စိစစ်ခွဲခြားရေးသည် ကျန်းမာရေးစနစ်များအတွင်း နစ်မြုပ်ဝင်နေခြင်းဖြစ်သည်။  ယင်းကျန်းမာရေးစနစ်တို့သည် လူနာနှင့် လူပုဂ္ဂိုလ်ဗဟိုပြု( မိုက်ခရိုအဆင့်) တို့၏ လိုအပ်ချက်များကို တုန်ပြန်နိုင်စွမ်းရှိသင့်သည်။ အောင်မြင်သော အမျိုးသားမဟာဗျူဟာတစ်ခု (အလယ်အလတ်အဆင့်) အတွက် အရေးပါသည့် ပဏာမကျန်းမာရေးအခြေပြုနှင့် ကျယ်ပြန့်သော လူ့အဖွဲ့အစည်းအခြေပြု ပရိုဂရမ်တို့၏ အရေးကြီး သော အောင်မြင်ရေးအကြောင်းအချက်များနှင့် အဓိကအချက်များအား ပေါင်းစည်းမှုတို့ အပေါ် ဆန်းစစ်လေ့လာရေးအတွက် ယခုလုပ်ငန်းစဉ်တွင် တာဝန်ရှိခြင်းဖြစ်သည်။   မက်ခရိုအဆင့်တွင်မူ ယခုလုပ်ငန်းစဉ်သည် ပရိုဂရမ်၊ အဖွဲ့အစည်း၊ လူ့အဖွဲ့အစည်းအတွင်းရှိ ဝန်းကျင်အခြေအနေပြောင်းလဲမှုနှင့် ဆက်စပ်နေသော အထိရောက်ဆုံးအဆင့်မြှင့်တင်ရေးဗျုဟာကို ဆန်းစစ်လေ့လာသွားမည်ဖြစ်သည်။

လေ့လာမှုအတွင်း အပိုဒ်အလိုက် အထူးလုပ်ဆောင်ချက်တို့မှာ အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်သည်

အပိုဒ် က။ နောက်ကြောင်းပြန်လေ့လာမှု

 • နှိုင်းယှဉ်နိုင်သည့် လေ့လာမှုများနှင့် ဆက်စပ်သော သက်သေအခြေပြုအစီရင်ခံစာများကို ရှာဖွေရာတွင် စာပေနှင့်တကွ သက်ဆိုင်သော ဒေသတွင်း၊ ပြည်တွင်း အချက်အလက်များကိုပါ ဆန်းစစ်သုံးသပ် မည်ဖြစ်သည်။
 • နိုင်ငံတိုင်းတွင် ရှိသော သက်ဆိုင်သည့်အရေးပါသည့် အချက်အလက်များအား ရယူရန်နှင့် သတင်းပို့ရန်အတွက် အစည်းအဝေးများကို စတင်ပြုလုပ်မည်ဖြစ်သည်။
 • အချက်အလက်ပြန်သုံးသပ်မှု၊ တစ်ဉီးချင်း ခြေခြေမြစ်မြစ်မေးမြန်းမှု၊ ပစ်မှတ်ထားရည်ရွယ်သော အစုအဖွဲ့ဆိုင်ရာ ဆွေးနွေးမှုများနှင့်အတူ ဖြစ်နိုင်ပါက ရှိဆဲအချက်အလက်များကို ဆန်းစစ်လေ့လာ ချက်တို့ လုပ်ဆောင်ခြင်းမှတစ်ဆင့် လုပ်ငန်းစဉ်၊ လုပ်ဆောင်ချက်၊ အခြေခံအကြောင်းတရား၊ ပင်မအောင်မြင်မှုများနှင့် စိန်ခေါ်မှုများကို အသေးစိတ် သရုပ်ဖော်မည်ဖြစ်သည်။
 • ပရိုဂရမ်များ၏ စောင့်ကြည့်မှုစနစ်များနှင့် အသုံးပြုနေသော အညွှန်းပြကိရိယာတို့အား ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှု ၊ ချင့်ချိန်အကဲဖြတ်မှုများသည် ယခင်က ထုတ်ဝေပြီး သဘောထားမူဘောင်များအပေါ် အခြေခံပြီး ဖြစ်နိုင်ပါက ကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းတို့နှင့် တွေ့ဆုံမေးမြန်းမှုများ၊ Delphi စစ်တမ်းများ ပါဝင်မည်ဖြစ်သည်။

မီဆို အဆင့် ( အလယ်အလတ်) 

 • အချက်အလက်များအား သုံးသပ်မှု၊ စောင့်ကြည့်လေ့လာမှု၊ တွေ့ဆုံမေးမြန်းမှုတို့မှတစ်ဆင့် လူထုအခြေပြုနှင့် ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုအဆောက်အအုံအခြေပြုလုပ်ဆောင်ချက်များကြားမှ ပူးပေါင်းမှုနှင့် အပြန်အလှန်ချိတ်ဆက်မှုအား တန်ဖိုးဖြတ် ချင့်တွက်ခြင်း။
 • လူထုကျန်းမာရေးနှင့် ပဏာမကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှု ပံ့ပိုးသူများကြားတွင် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှု မရှိပါက ကျန်းမာရေးစစ်ဆေးမှုနှင့် ကုသမှုအား လိုက်နာမှုဆိုင်ရာ နောက်ဆက်တွဲဖြစ်စဉ်များအား ခွဲခြားဆန်းစစ်ခြင်း။

မက်ခရိုအဆင့် (အကြီးအကျယ်)  

 • အဆင့်မြှင့်တင်မှုအတွက် ရည်ရွယ်ချက်နှင့် စီမံကိန်းများအား တန်ဖိုးဖြတ်ချင့်တွက်မှု ( သီအိုရီပိုင်း၊ လက်တွေ့ပိုင်းနှင့် ငွေကြေးပိုင်း) ။
 • အဓိကထားသည့် အုပ်စုဖွဲ့ ဆွေးနွေးမှုများနှင့် မေးမြန်းခန်းများမှ တစ်ဆင့် အဆင့်မြှင့်တင်မှု၏ သက်ရောက်မှုအား တန်ဖိုးဖြတ် ချင့်တွက်မှု။လိုက်ခဲ့ပါ

အပိုဒ် ခ။ အခြေခံဆန်းစစ်လေ့လာမှု- proposals ကို ပြင်ဆင်ညှိနှိုင်းမှုများပြုလုပ်ရန်အတွက် အရေးပါသောသက်ဆိုင်ရာပုဂ္ဂိုလ်များနှင့် အစည်းအဝေး   

ယခုအပိုဒ်ထဲတွင် ကနဉီးအစီအစဉ်အား ပြင်ဆင်ညှိနှိုင်းချက်မှုကို ခွင့်ပြုထားသည်။ အဆင့်ဆင့် တွေ့ရှိချက်များကို တင်ပြကာ ဆွေးနွေးမှုများ ပြုလုပ်သွားမည်ဖြစ်သည်။ တိုးတက်လာသောလုပ်ဆောင် ချက်များ၊ အရှိန်မြှင့်တင်ရေးလှုပ်ရှားမှုများနှင့် အညွန်းကိန်းများအပေါ် မူတည်ပြီး အဓိက ဆုံးဖြတ်ချက်များအား ချမှတ်သွားမည်ဖြစ်သည်။

အပိုဒ် ဂ ။ ရှေ့လာမည့်လေ့လာမှု 

မိုက်ခရို အဆင့် (အသေးစား)  

 • ပရိုဂရမ်စီမံကိန်းများနှင့် စောင့်ကြည့်ရေးစနစ်များကြားမှ တိုးတက်မှုများအား ပေါင်းစပ်ပြီး တစ်နိုင်ငံ ချင်းစီအလိုက် ပရိုဂရမ်များအား အဆင့်မြှင့်တင်ရန် မဟာဗျုဟာအစီအစဉ်တစ်ရပ်အား ထပ်မံ ဖော်ထုတ်ခြင်း။
 • ဝန်ထမ်းများ၏ စွမ်းဆောင်ရည်ကိုမြှင့်တင်ခြင်းမှတဆင့် ပဏာမကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်ရေးနှင့် လူမှုအဖွဲ့အစည်းများကို အားကောင်းလာစေခြင်း ( အဖွဲ့အသစ်များကို ဖွဲ့စည်းခြင်း သို့မဟုတ် အဖွဲ့တို့၏ အသိပညာပိုင်းနှင့် လှုပ်ရှားမှုများကို တိုးတက်စေခြင်း)
 • သုတေသနမိတ်ဖက်များအားလုံးထံမှ အကြံပေးမှုများဖြင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေးအဖွဲ့အစည်းများ က ရှေ့ဆက်အဆင့်မြှင့်တင်ရေး အကောင်အထည်ဖော်မှုများနှင့် စောင့်ကြည့်မှုများ

မီဆိုအဆင့် (အလယ်အလတ်) 

 • အပိုဒ် ခ အား အခြေပြုပြီး အဆင့်မြှင့်တင်မှုများအား လေ့လာရေးအတွက် အစီအစဉ်များအား တိုးတက်စေရေး။ ယင်းထဲတွင် အဆောက်အအုံအခြေပြု၊ လူ့အဖွဲ့အစည်းအခြေပြု အဆင့်မြှင့်တင် ရေးပရိုဂရမ်တို့ကြားမှ ပူးပေါင်းမှုအညွှန်းကိန်းများအား စုစည်းခြင်းတို့ ပါဝင်သည်။
 • အချက်အလက်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်း၊ စောင့်ကြည့်လေ့လာခြင်း၊ တွေ့ဆုံမေးမြန်းခြင်းတို့မှတစ်ဆင့် ပရိုဂရမ်တိုးတက်ရေးအဆင့်မြှင်တင်မှုအတွင်း အဆောက်အအုံအခြေပြုနှင့် လူ့အဖွဲ့အစည်းအခြေပြု လုပ်ဆောင်ချက်တို့ကြားမှ ပူးပေါင်းဆက်စပ်ဆောင်ရွက်မှုတို့ကို တန်ဖိုးဖြတ်ချင့်ချိန်ခြင်း။ ပူးပေါင်းဆက်စပ်ဆောင်ရွက်မှုဆိုင်ရာ သက်သေထဲတွင် ကျန်းမာရေးအန္တရာယ်များကို စောစောစီးစီး သတိပြုမိခြင်း၊ ထိရောက်သောကျန်းမာရေးစစ်ဆေးမှု၊ ဆေးကုသ မှုအား လိုက်နာမှုနှင့် လမ်းညွှန်မှုတို့ ပါဝင်ရမည်ဖြစ်သည်။

မက်ခရိုအဆင့် (အကြီးအကျယ်)  

 • အချက်အလက်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှုနှင့် တွေ့ဆုံမေးမြန်းခန်းတို့အား အခြေခံပြီး ထိရောက်မှုနှင့် အရည်အသွေးပေါ်မူတည်ပြီး ရရှိခဲ့သည့် ကြားသင်ခန်းစာများအား မှတ်သားအကောင်အထည် ဖော်ခြင်းဖြင့် အဆင့်မြှင့်တင်မှုဆိုင်ရာ တိုးတက်မှုအား လက်ရှိ သုံးသပ်နေမှု။
 • အပိုဒ် က တွင် ပါဝင်ခဲ့သူများဖြင့် တွေ့ဆုံမေးမြန်းမှုများ လုပ်ဆောင်ခြင်းမှတစ်ဆင့် ဆက်ဆံရေး များအား အဆင့်မြှင့်တင်ခြင်း၏ ထိရောက်မှုကို တန်ဖိုးဖြတ်ချင့်တွက်ခြင်း၊ ရှိနှင့်ပြီးသားအချက် အလက်များအား ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်း( တိုးတက်မှုအစီရင်ခံစာများနှင့် အစည်းအဝေးအတွင်း ပြောကြားခဲ့သည့်အကြောင်းအရာများ) နှင့် အဓိက အရေးပါသူများ၊ ပစ်မှတ်ထားဗဟိုပြုသည့် အဖွဲ့များနှင့် တွေ့ဆုံမေးမြန်းခန်းများ လုပ်ဆောင်ခြင်း။

အပိုဒ် ။ မူဝါဒအတွက် သင်ခန်းစာများရေးဆွဲခြင်းနှင့် သက်ဆိုင်ရာတာဝန်ရှိသူတို့နှင့် အပြီးသတ်အစည်းအဝေး  

အဆင့်အားလုံး( မိုက်ခရို၊ မီဆို၊ မက်ခရို) အား ကိုယ်စားပြုသည့် အရေးပါသော ပုဂ္ဂိုလ်များနှင့် အပြီးသတ်အစည်းအဝေးအတွင်း တွေ့ရှိချက်များအား တင်ပြ၊ ဆွေးနွေးပြီး သက်ဆိုင်ရာ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာအေဂျင်စီများကိုလည်း မျှဝေသွားမည်ဖြစ်သည်။ မူဝါဒအတွက် အဓိကသင်ခန်းစာများကို ရေးဆွဲပြီး ယင်းတို့ကို မကူးစက်နိုင်သောရောဂါဆိုင်ရာ လုပ်ဆောင်ချက်များအား အရှိန်မြှင့်တင်ခြင်း ၏ထိရောက်မှုနှင့် ပတ်သတ်ပြီး လက်တွေ့ကျင့်သုံးမည်ဖြစ်သည်။ အပြီးသတ်အစီရင်ခံစာကိုလည်း ထုတ်ပြန်၊ ဖြန့်ဝေသွားမည်ဖြစ်သည်။

Work package leader:
Dr Jeanet Landsman
University Medical Center Groningen
Email: j.a.landsman@umcg.nl