News & Events

Home / News & Events

Find latest news from SUNI-SEA project

NÓI CHUYỆN VỚI ĐIỀU PHỐI VIÊN DỰ ÁN SUNI-SEA

NÓI CHUYỆN VỚI ĐIỀU PHỐI VIÊN DỰ ÁN SUNI-SEA

Jaap Koot, điều phối viên dự án SUNI-SEA đã chia sẻ suy nghĩ của mình về mối liên hệ giữa BKLN và người cao tuổi, tại sao chúng ta cần có sự tham gia của cộng đồng trong can thiệp phòng chống BKLN và những gì chúng ta đã học được từ dự án nghiên cứu SUNI-SEA.

Exposure to ‘posbindu’ primary health centres of Indonesia

Exposure to ‘posbindu’ primary health centres of Indonesia

Deputy Dean of the Faculty of Medicine, Sebelas Maret University, Dr Diah Kurnia Mirawati, and Dr Ari Natalia Probandari welcomed Dr Jeanet Landman and Z.E. Partdoel from University Medical Center Groningen (UMCG) to Indonesia for a four-day visit programme, during 29 October – 1 November 2019.